Πηγή εικόνας: ΓΕΕΘΑ

Από την Δευτέρα 06 έως την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021 και στο πλαίσιο της υλοποίησης του διμερούς Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), με μέριμνα της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (Α1) επιδείχθηκαν σε αντιπροσωπεία 3 Αξιωματικών των ΗΑΕ στο Χαϊδάρι Αττικής οι δυνατότητες του Ειδικού Λόχου Πυρηνικής – Βιολογικής – Χημικής Άμυνας (ΕΔΛΟ/ΠΒΧ).

Πηγή εικόνας: ΓΕΕΘΑ

Η συγκεκριμένη δράση έλαβε χώρα στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) της Χώρας μας σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ, είχε σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας από τους Αξιωματικούς των ΗΑΕ αναφορικά με τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης ΠΒΧ συμβάντων, και συμπεριέλαβε επίδειξη υλικών και μέσων του ΕΔΛΟ/ΠΒΧ, καθώς και άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού ΠΒΧ στην οποία συμμετείχε οργανική Διμοιρία του Λόχου, με πλήρη ανάπτυξη των Ομάδων Ανίχνευσης, Ταυτοποίησης, Απομόλυνσης και Υγειονομικής Περίθαλψης.

Πηγή εικόνας: ΓΕΕΘΑ

Κατά τη διάρκεια της δράσης, τηρήθηκαν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του COVID-19.

Πηγή: ΓΕΕΘΑ