Δρομολογείται η κατασκευή εργοστασίου της Next.e.GO στη Χώρα μας, το οποίο σε πρώτη φάση θα μπορεί να παράγει έως 30.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα το χρόνο, καθώς η ίδρυση Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας για ερευνητικούς σκοπούς.