Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, πρόκειται να λάβει χώρα μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας που συγκέντρωσαν Αρμενικές Οργανώσεις Ελλάδας στην Αρμενία.