Μυστική πρόταση η οποία καταπατά τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας φαίνεται ότι έγινε από την Τουρκία προς το Ισραήλ, η οποία και αποκόπτει εντελώς την Κύπρο απορρίφθηκε από την Ιερουσαλήμ.