Τμήμα Βυζαντινού Ιππικού υπό τον Αυτοκράτορα

Το υπόβαθρο της Ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης από το 1071 και τη μάχη του Μάτζικερτ μέχρι σήμερα, από το Γεώργιο Παπασημάκη, μέσα από τις συγκρούσεις του Βυζαντινού Στρατού με τους Σελτζούκους και τους Οθωμανούς Τούρκους, την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την αντίσταση του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια οθωμανικής κατοχής έως τις μέρες μας.

Δείτε το βίντεο: