Σε σήριαλ εξελίσσεται η υπόθεση της πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αφού η δεύτερη αίτηση ακύρωσης του Δήμου Χαϊδαρίου για τον διαγωνισμό του στρατιωτικού τμήματος των ναυπηγείων μετατέθηκε από σήμερα -18 Ιανουαρίου- που είχε οριστεί η συζήτηση, στις 18 Μαρτίου, μετά από αίτημα της ΕΤΑΔ ΑΕ.

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι «η πώληση της Προβλήτας IV του Σκαραμαγκά δεν είναι νόμιμη, επειδή αποτελεί ζώνη παραλίας και αιγιαλού.

Αν η ΕΤΑΔ δεν κερδίσει την υπόθεση στο ΣτΕ, είναι πολύ πιθανόν ο Γιώργος Προκοπίου να εγκαταλείψει όποια σχέδια επένδυσης έχει για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Σε σήριαλ εξελίσσεται η υπόθεση της πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αφού η δεύτερη αίτηση ακύρωσης του Δήμου Χαϊδαρίου για τον διαγωνισμό του στρατιωτικού τμήματος των ναυπηγείων μετατέθηκε από σήμερα -18 Ιανουαρίου- που είχε οριστεί η συζήτηση, στις 18 Μαρτίου, μετά από αίτημα της ΕΤΑΔ ΑΕ.

Πηγή: Μηνάς Τσαμόπουλος / newmoney

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι «η πώληση της Προβλήτας IV του Σκαραμαγκά δεν είναι νόμιμη, επειδή αποτελεί ζώνη παραλίας και αιγιαλού και πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν».

Επίσης ο Δήμος Χαϊδαρίου θέτει και ζήτημα παραβίασης της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς όπως αναφέρεται στην προσφυγή, «παραχωρήθηκε η αποκλειστική χρήση του αιγιαλού και της παραλίας για χρονικό διάστημα έως και 49 χρόνια και δη με δυνατότητα παράτασης, θεσπίζοντας ο νομοθέτης στην ουσία δικαίωμα χρήσης για τον αιγιαλό και την παραλία αντίστοιχο µε το εμπράγματο δικαίωμα επιφανείας των άρθρων 18 επ. του Νόµου 3986/2011».

Δείτε όλη τη συνέχεια στην πηγή>>