Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ακόμα σε θέση να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα όπως η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση ταξιδιών σε πρόσωπα ή οντότητες που είναι υπεύθυνα ή εμπλέκονται σε μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεώτρησης που σχετίζονται με υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δείτε το βίντεο: