Η κατοχική δύναμη προσπαθεί να παρεμποδίσει τον πλου και τις μετρήσεις του ερευνητικού NAUTICAL GEO και προχωρά σε παράνομη δέσμευση περιοχής για δήθεν «ναυτικές ασκήσεις». Η δέσμευση περιοχής με παράνομη και παράνομη και προκλητικότατη NAVTEX της Τουρκίας είναι από σήμερα μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου.