Φώτο: HCG

Έρχεται σύντομα σοβαρή ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με 29 έως 50 νέα σκάφη τα οποία θα αποκτηθούν μετά από σχετικό διακανονισμό που έχει προκηρυχθεί.

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTION), ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 050-060-070-080 ΤΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Αριθμός αναφοράς: 06/2021 Διακήρυξη
II.1.2)
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34511100 Σκάφη θαλάσσιας περιπολίας
II.1.3)
Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια:

Α) 10 περιπολικών σκαφών, με πετρελαιοκινητήρες (DIESEL) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους από 11 έως 13 μέτρα, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον 11,Top 6 Places in Santorini Greece00:00PreviousPauseNext00:08 / 05:36UnmuteFullscreenCopy video urlPlay / PauseMute / UnmuteReport a problemLanguageMox PlayerΒ) 10 περιπολικών σκαφών, με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδης) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους από 11 έως 13 μέτρα, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον 10,

Γ) 02 σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων – Νηοψιών της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μήκους από 12 έως 13 μέτρα, με Fender κλειστής κυψελίδας και με εξωλέμβιους κινητήρες αμόλυβδης βενζίνης,

Δ) 03 ταχύπλοων σκαφών (Tender) με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας, από 7,30 έως 7,50 για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080,

Ε) 03 ταχύπλοων σκαφών διάσωσης (Fast Rescue Boat), από 6,00 μέτρα έως 6,20 για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080 και

ΣΤ) 01 ταχύπλοου σκάφους (Tender), με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας, από 6,00 μέτρα έως 6,20 για το Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.050”.

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2832.9/63941/2021/03-9-2021 Aπόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, αποφασίστηκε η παράταση κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC008969410 – ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ), με την οποία προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια πλωτών επιχειρησιακών μέσων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων #12.750.000,00€#.

Με πληροφορίες από: DEFENCE-POINT.GR

Δείτε το βίντεο:

Δείτε και:

Να φύγει η βάση των ΗΠΑ από το Ιντσιρλίκ ζητά Αμερικανός αναλυτής – Δείχνει Ελλάδα και Ρουμανία

Αμερική: Να φύγει η βάση των ΗΠΑ από το Ιντσιρλίκ ζητά ο ειδικός αναλυτής και πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας Michael Rubin, ο οποίος προτείνει την Ελλάδα και τη Ρουμανία σαν εναλλακτικές λύσεις – Γεώργιος Παπασημάκης – Δείτε όλες τις εκπομπές στο κανάλι: George Papasimakis YouTube