Η Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ (Ρ 18) – Φώτο: HELLENIC NAVY

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης/ Επισκευής Τεσσάρων Κυρίων Μηχανών Πρόωσης MTU 1163 16V TB 63 της Κ/Φ τ. ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Διάρκειας Τεσσάρων Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 2.600.000,00€ (Δύο Εκατομμυρίων Εξακοσίων Χιλιάδων Ευρώ) Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσομένου ΦΠΑ, προκήρυξε το ΓΕΝ.

Το είδαμε στο: DEFENCE-POINT

Η Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ είναι το πρώτο εκ των δύο Κ/Φ (ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ – ΝΑΥΜΑΧΟΣ) τα οποία κατασκευάσθηκαν / ναυπηγήθηκαν υπό των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Α.Ε. (Ε.Ν.Α.Ε.) κατόπιν συμβάσεως με το Π.Ν. Η ναυπήγηση του σκάφους έγινε στις εγκαταστάσεις των Ε.Ν.Α.Ε. σύμφωνα με τα σχέδια της Δανέζικης εταιρείας DANYARD για τα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), κλάσεως OSPREY – 55 ( Offshore Vessel Patrol – OVP ).Η καθέλκυση του πλοίου έγινε το Μάρτιο του 1990. Ανάδοχος του πλοίου ήτο η Κα Β. Σίδα, νυν απόστρατος του ΠΝ, και η οποία την εποχή της καθελκύσεως έφερε τον βαθμό του Πλοιάρχου και υπηρετούσε στην Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ως Διοικητής. Το πλοίο παραλήφθηκε επισήμως από το Π.Ν. μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής του, μεταξύ Π.Ν. και Ε.Ν.Α.Ε. , την 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1990. Το πρώτο ελληνικό πολεμικό που έφερε το όνομα » A ΡΜΑΤΩΛΟΣ» ήταν η Κορβέτα ΠΤ-42, η οποία ναυπηγήθηκε το 1948 και διατηρήθηκε στην ενέργεια μέχρι το 1976. Έλαβε το όνομά της προς τιμήν των γενναίων πολεμιστών του αγώνα του 1821 για την Εθνική μας Ανεξαρτησία Ο πρώτος Κυβερνήτης της Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ ήταν ο Πλωτάρχης Θ. ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΠΝ , Υπαρχος ο Υποπλοίαρχος Ι. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΝ και Διευθυντής Προώσεως και Ενέργειας ο Υποπλοίαρχος (Μ) Λ. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΝ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ

Μέγιστο μήκος: 54.75 μ
Μέγιστο πλάτος: 10.50 μ
Μέγιστο βύθισμα: 2.55 μ
Εκτόπισμα: 516 τόνοι
Μέγιστη ταχύτητα: 22 κόμβοι
Μέγιστη ακτίνα ενεργείας: 2000 ν.μ.
Ενδιαιτήσεις: 67 άτομα
Κύριες Μηχανές : Δύο Κύριες Μηχανές DIESEL MTU – 16 V 1163 TB 63
Γεννήτριες ισχύος: Δύο Κύριες Η/Μ MERCEDES – BENZ OM 424 12 V 183 AA 51 (240 KW ).

Μία Η/Μ (Emergency) MERCEDES-BENZ OM 422 (169 KW)
RHIB : Μία Mostro 6,2 μ με 90 HP  και Μία Barracuda 4,2 μ, με 25 ΗΡ.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πυροβόλο OTO MELARA 76/62
Πυροβόλο BOFFORS OTO BREDA 40L70
Δύο Πυροβόλα RHEIMENTAL 20mm
K/B STINGER
Έχει τη δυνατότητα μεταφόρας και πόντισης ναρκών MK-6,MK-18 και  ΜΚ-55.  
Οπτικός Κατευθυντήρας PANDA MOD 0 +BU

Ο θυρεός της Κ/Φ Αρματωλός απεικονίζει παλαιό πλοίο ιδίου τύπου με ιστία, πάνω στα οποία διασταυρώνονται σταυρός και ξίφος. Η παράσταση συμβολίζει τον υπέρ » Πίστεως και Πατρίδος» αγώνα των πληρωμάτων των πλοίων, που έλαβαν μέρος στην επανάσταση του 1821.

Πηγή: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Δείτε και:

Σχολιασμός σημαντικών ειδήσεων – Διεθνή – Άμυνα – Γεωπολιτική από το Γεώργιο Παπασημάκη στο George Papasimakis YouTube