Τα νέα επώνυμα έπρεπε να ληφθούν από την τουρκική γλώσσα. Το επώνυμο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με την κατάληξη -όγλου και ήταν απαγορευτική η χρήση αρμένικων, σλαβικών, ελληνικών, περσικών, αραβικών καταλήξεων, καθώς σύμφωνα με τον εν λόγω τουρκικό νόμο του 1934 αναφέρονται σε άλλες εθνότητες ή λαμβάνονται από άλλη γλώσσα.

Χάρτης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά το θάνατο του Βασιλείου Β’ Βουλγαροκτόνου

Πληροφορίες από:wikipedia.org

Δείτε και: