Σύμφωνα με το λεγόμενο «νόμο Επιθέτου» ο οποίος εγκρίθηκε στις 21 Ιουνίου 1934, απαιτεί από όλους τους πολίτες της Τουρκίας να υιοθετήσουν τη χρήση κληρονομικών, σταθερών επωνύμων. Ο Νόμος Επωνύμου του 1934 επέβαλε όχι μόνο τη χρήση επίσημων επωνύμων, αλλά επίσης όριζε ότι οι πολίτες πρέπει να επιλέγουν τουρκικά ονόματα.