Από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2021 η Βρετανία σταματά να εφαρμόζει τους κανόνες της ΕΕ, εφόσον έχει ήδη αποχωρήσει από την 31η Ιανουαρίου 2020, μετά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που σύναψε στις 24/12/2020 με την Ευρωπαϊκή Ένωση.