Φωτογραφία από: newsauto

Μεγάλη ενίσχυση του στόλου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου εφόσον εντάχθηκαν σε αυτόν 42 νέα οχήματα. Συγκεκριμένα 16 εντάχθηκαν στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, 15 στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου και 11 στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου.