Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η πλειοψηφία από τις 150 Ελληνικές εταιρείες του ΣΕΚΠΥ, που απασχολούν περισσότερους από 15.000 εργαζομένους υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης, μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα υπό εξέλιξη εξοπλιστικά προγράμματα προσφέροντας σημαντικά στην Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας αλλά και στην Οικονομική της ανάκαμψη. Δείτε όλη τη σημαντική επιστολή στην πηγή>>

Δείτε το βίντεο: