Στρατιωτικό όχημα της κοινοπραξίας του ελληνικού ομίλου Κουϊμτζή με την Ισπανική εταιρεία UROVESA παρουσιάστηκε επιτυχώς στις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις και την επιτροπή αξιολόγησης οχημάτων. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα στα πλαίσια έρευνας για αντικατάσταση του στόλου και την επιλογή και κατάρτιση εθνικού οχήματος για την καλύψη των ειδικών, επιχειρησιακών και υποστηρικτικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το CNN.GR