Οι κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον της Άγκυρας, οι οποίες επιβλήθηκαν βάση του νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων ( CAATSA) δεν θα επηρεάσει τις τρέχουσες άδειες εξαγωγής, οι οποίες είναι έγκυρες και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.