Του Γεωργίου Παπασημάκη

Ο ρόλων των Στρατηγικών όπλων στην αποτροπή και τη διατήρηση της ειρήνης και του υφιστάμενου Status quo στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και η γενικότερη επίδραση τους στην ισορροπία δυνάμεων Ελλάδας – Τουρκίας.