Ενισχύεται διαρκώς το Λιμενικό μας, το οποίο έκτος από τους κρίσιμους τομείς της Έρευνας και διάσωσης και της αστυνόμευσης των Ελληνικών θαλασσίων ζωνών παίζει σημαντικότατο ρόλο και στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας.