Επιβεβλημένη πλέον η στροφή της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά την πλήρη επιβεβαίωση του γεγονότος ότι δεν υφίσταται στην ουσία ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ως προς την αντιμετώπιση της εξ’ανατολών απειλής η οποία στρέφεται εναντίον του Ελληνισμού.