Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, το Γ’ Σώμα Στρατού αναλαμβάνει Ρόλο MC LCC ΑΠΌ το Στρατηγείο του NRDC-GR.