Έλληνας ανέλαβε διευθυντική θέση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.