Μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει την Ελληνική Αστυνομία με νέα οχήματα, υποστηρικτικό και ατομικό εξοπλισμό ο οποίος θα διανεμηθεί στις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις.