Όλες οι εξελίξεις για το πρόγραμμα των Rafale την υποστήριξη των Mirage 2000 mk2 και την αναβάθμιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) Sperwer του Ελληνικού Στρατού – Η ΥΠΑΜ της Γαλλίας στην Ελλάδα.