Σε δύο στρατόπεδα είναι χωρισμένη η ΕΕ, ποιες χώρες υποστηρίζουν τον Ελληνισμό και ποιες χώρες την Τουρκία εν όψει της Συνόδου Κορυφής, τα αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει και να καθορίσουν την μετέπειτα στάση Ελλάδος και Κύπρου απέναντι στην Ένωση.