Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις μας με 1200 M1117 Guardian τα οποία συνοδεύονται από ανταλλακτικά για να παραμείνουν λειτουργικά ακόμα και για δεκαετίες.