Στις διήμερες εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) συμμετείχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.Ο Υπουργός μετείχε σε συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα την «αύξηση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας σε περιόδους κρίσης» μαζί με την Πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ναταλύ Λουαζώ (NathalieLoiseau) και με συντονιστή τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΕΟΑ κ. Γίρι Σεντιβι (Jiří Šedivý).